Cơ hội kinh doanh cho bạn, sở hữu ngay hơn chục nghìn mẫu giao diện để thiết kế cho khách hàng của bạn.

Công Việc Cần Làm

  1. Hướng dẫn khách hàng chọn theme có sẵn trong kho giao diện Rangchia.com hoặc trong danh sách websites đặc quyền dành riêng cho cộng tác viên xem trực tiếp trên hệ thống.

  2. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng triển khai website như hosting, vps, chức năng, bài viết v.v...

  3. Chốt giá sales.

Việc còn lại hãy để kỹ thuật của RangChia.com lo.

Hoa Hồng Rất Cao

Sau khi bạn giới thiệu được khách hàng, chúng tôi sẽ hoàn thành mọi công việc giao phó bởi khách hàng và cuối cùng là thanh toán.

Bạn sẽ nhận được 30-70% số tiền, tuy vào thời điểm, khách hàng.

Doanh thu của bạn sẽ được liệt kê chi tiết và thanh toán vào ngày 5 hằng tháng.

Và rất nhiều chính sách khác dành cho những cộng tác viên hoạt động tích cực, góp ý tích cực phát triển sản phẩm.

Thắc Mắc

Chúng tôi sẽ luôn cập nhật chính sách cũng như tin tức về sản phẩm trên website. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể liên hệ trực tiếp với RangChia.com ở phía cuối trang.

Rất mong muốn được lắng nghe cũng như sự hợp tác từ các bạn.